News

Jaké jsou normy pro výšku a váhu u dětí a měli byste si dělat starosti, pokud dítě normy nesplňuje?

Všeruská zdravotnická organizace Doporučují se speciální tabulky pro výšku a váhu dětí, nebo jak se jim říká, centilové tabulky. Při každém vyšetření dětský lékař změří výšku a váhu dítěte a získané hodnoty porovná se standardními hodnotami. Takové tabulky umožňují identifikovat zjevné patologie, pro přesnější analýzu lékař vypočítá další ukazatele pomocí speciálních vzorců.

Tabulka hmotnosti a výšky kojence podle měsíce (do 1 roku)

Tabulka ukazuje průměrnou výšku a váhu kojenců (do 1 roku věku) podle měsíců u chlapců a dívek.

Věk Dívky Chlapci
Hmotnost, kg Výška, cm Hmotnost, kg Výška, kg
Novorozenci 3,33 0,44 ± 49,50 1,63 ± 3,53 0,45 ± 50,43 1,89 ±
1 měsíc 4,15 0,54 ± 53,51 2,13 ± 4,32 0,64 ± 54,53 2,32 ±
2 měsíc 5,01 0,56 ± 56,95 2,18 ± 5,29 0,76 ± 57,71 2,48 ±
3 měsíc 6,07 0,58 ± 60,25 2,09 ± 6,26 0,72 ± 61,30 2,41 ±
4 měsíc 6,55 0,79 ± 62,15 2,49 ± 6,87 0,74 ± 63,79 2,68 ±
5 měsíců 7,38 0,96 ± 63,98 2,49 ± 7,82 0,80 ± 66,92 1,99 ±
6 měsíců 7,97 0,92 ± 66,60 2,44 ± 8,77 0,78 ± 67,95 2,21 ±
7 měsíců 8,25 0,95 ± 67,44 2,64 ± 8,92 1,11 ± 69,56 2,61 ±
8 měsíců 8,35 1,10 ± 69,84 2,07 ± 9,46 0,98 ± 71,17 2,24 ±
9 měsíců 9,28 1,01 ± 70,69 2,21 ± 9,89 1,18 ± 72,84 2,71 ±
10 měsíců 9,52 1,35 ± 72,11 2,86 ± 10,35 1,12 ± 73,91 2,65 ±
11 měsíců 9,80 0,80 ± 73,60 2,73 ± 10,47 0,98 ± 74,90 2,55 ±
12 měsíců 10,04 1,16 ± 74,78 2,54 ± 10,66 1,21 ± 75,78 2,79 ±
Zajímavé:  Co dělat se zbývající barvou po renovaci.

Tabulka hmotnosti a výšky dítěte podle roku (od 1 do 18 let)

Tabulka uvádí průměrnou výšku a váhu dítěte podle roku od 1 do 18 let u chlapců a dívek.

Věk Dívky Chlapci
Hmotnost, kg Výška, cm Hmotnost, kg Výška, kg
1 rok 3 měsíce 10,52 1,27 ± 76,97 3,00 ± 11,40 1,30 ± 79,45 3,56 ±
1 rok 6 měsíců 11,40 1,12 ± 80,80 2,98 ± 11,80 1,18 ± 81,73 3,34 ±
1 rok 9 měsíců 12,27 1,37 ± 83,75 3,57 ± 12,67 1,41 ± 84,51 2,85 ±
2 let 12,63 1,76 ± 86,13 3,87 ± 13,04 1,23 ± 88,27 3,70 ±
2 roky 6 měsíců 13,93 1,60 ± 91,20 4,28 ± 13,96 1,27 ± 81,85 3,78 ±
3 let 14,85 1,53 ± 97,27 3,78 ± 14,95 1,68 ± 95,72 3,68 ±
4 let 16,02 2,30 ± 100,56 5,76 ± 17,14 2,18 ± 102,44 4,74 ±
5 let 18,48 2,44 ± 109,00 4,72 ± 19,70 3,02 ± 110,40 5,14 ±
6 let 21,34 3,14 ± 115,70 4,32 ± 21,9 3,20 ± 115,98 5,51 ±
7 let 24,66 4,08 ± 123,60 5,50 ± 24,92 4,44 ± 123,88 5,40 ±
8 let 27,48 4,92 ± 129,00 5,48 ± 27,86 4,72 ± 129,74 5,70 ±
9 let 31,02 5,92 ± 136,96 6,10 ± 30,60 5,86 ± 134,64 6,12 ±
10 let 34,32 6,40 ± 140,30 6,30 ± 33,76 5,26 ± 140,33 5,60 ±
11 let 37,40 7,06 ± 144,58 7,08 ± 35,44 6,64 ± 143,38 5,72 ±
12 let 44,05 7,48 ± 152,81 7,01 ± 41,25 7,40 ± 150,05 6,40 ±
13 let 48,70 9,16 ± 156,85 6,20 ± 45,85 8,26 ± 156,65 8,00 ±
14 let 51,32 7,30 ± 160,86 6,36 ± 51,18 7,34 ± 162,62 7,34 ±
15 let 56,65 9,85 ± 161,80 7,40 ± 56,50 13,50 ± 168,10 9,50 ±
16 let 58,00 9,60 ± 162,70 7,50 ± 62,40 14,10 ± 172,60 9,40 ±
17 let 58,60 9,40 ± 163,10 7,30 ± 67,35 12,75 ± 176,30 9,70 ±
Zajímavé:  Jak správně pohladit kočku: podrobné pokyny od uživatelů internetu.

Odchylky hmotnosti nebo výšky od tabulkových hodnot

Není třeba panikařit, pokud existuje minimální nesoulad s hodnotami uvedenými v tabulce, a zde je důvod:

 1. Za prvé, tabulky výšky a hmotnosti dítěte obsahovat benchmarky, jaká by pak měla být ideálně váha a výška dítěte, bez zohlednění mnoha dalších faktorů. Někdy rodiče předčasně narozených dětí mylně používají pro srovnání standardní tabulku, zatímco pro hodnocení vývoje předčasně narozených dětí existují speciální tabulky.
 2. Rychlost růstu a přibírání na váze je u každého dítěte jedinečná.. V prvním roce života se děti vyvíjejí skokově. Například během období zavádění doplňkových potravin nemusí váha dítěte dosáhnout „normy“ kvůli adaptaci na nový typ jídla, a ne kvůli patologii.

To neznamená, že odchylky od normy by měly být ignorovány, ale je lepší je považovat za důvod zpozornět a konzultovat s odborníkem případné zdravotní problémy, případně se ujistit, že žádné nejsou.

Co může způsobit zjevné odchylky od normy?

Dříve jsme mluvili o drobných odchylkách od normy a o tom, že není třeba se děsit, pokud vaše dítě roste a přibírá ne striktně podle tabulky. Ale co dělat, pokud jsou základní hodnoty mimo přijatelné parametrynebo jsou na průsečíku normality a patologie?

Důvody možných odchylek lze rozdělit do dvou skupin:

1. Neendokrinní:

 • Ústavní zakrnění. Nebo jinými slovy syndrom pozdní puberty. Jednou z normálních variant je, když k pubertálnímu skoku dojde později než u ostatních dětí.
 • Rodinný nízký vzrůst. Má dědičnou predispozici, v rodině takových dětí jsou příbuzní nízkého vzrůstu. Růstová retardace se projevuje již od raného dětství.
 • Předčasné, intrauterinní a poporodní trauma.
 • Genetické syndromy. Zpravidla mají mnoho klinických projevů, jedním z nich je zpomalení růstu.
 • Chronická onemocnění kardiovaskulární, bronchopulmonální systém, gastrointestinální trakt, stejně jako anémie.
 • Půst.
 • Užívání určitých léků.
Zajímavé:  Kam vyrazit v březnu: 10 nejlepších destinací.

2. Endokrinní:

 • Nedostatek růstového hormonu. Biologicky aktivní látka, která je hlavním regulátorem růstového procesu po 2 letech.
 • Nedostatek hormonů štítné žlázy. Nejčastěji vrozené povahy, klinicky charakterizované opožděným fyzickým a intelektuálním vývojem od narození.
 • Diabetes 1. typu. Onemocnění, při kterém je v důsledku nedostatku inzulínu narušeno zásobování tělesných buněk glukózou, tzv. „hladovění“ buněk, v důsledku toho se rychlost růstu zpomaluje.
 • Itsenko-Cushingova choroba (nebo syndrom). Zároveň se zvyšuje produkce hormonů kůry nadledvin – glukokortikoidů, která ve velkých dávkách vede k narušení sekrece růstového hormonu.
 • Křivice. Nedostatek vitaminu D vede k destrukci kostí a deformacím kostry, což se zase projevuje mimo jiné poklesem růstu.
 • Jiné vzácné poruchy endokrinního systému.

Jak vidíte, důvodů je poměrně hodně.

Pokud je růst dítěte opožděný, měli by se rodiče poradit s lékařem, aby zjistili příčiny nízkého vzrůstu a urychleně je napravili.

Na kterého specialistu se mám obrátit? Nejprve byste si měli domluvit schůzku s pediatrem. Ve většině případů je také nutná konzultace s dětským endokrinologem.

Pamatujte, že pro normální růst dítěte je nezbytná plnohodnotná, vyvážená strava s dostatečným množstvím vitamínů a mikroelementů a také dávkovaná fyzická aktivita.

Tabulka normální výšky a hmotnosti dětí, vývoj dítěte: výška, váha, tělesná hmotnost

Jak vypočítat přibližnou normální váhu a výšku u dětí? Antropometrie

váha dítěte, výška dítěte, váha a výška dítěte, norma, normální ukazatele

Antropometrie je věda, která studuje strukturální rysy těla jednotlivce a skupin lidí. Antropometrie je velmi důležitá při posuzování tělesného vývoje dítěte a posuzování jeho proporcionality. WHO (Světová zdravotnická organizace) se domnívá, že výška a váha dítěte v různých věkových obdobích je velmi důležitá, protože odchylky od normálních ukazatelů se vyskytují u různých onemocnění a poruch těla. Nejčastěji se měří výška dítěte, tělesná hmotnost (váha), obvod hlavy a obvod hrudníku. Sarklinik se v tomto článku zaměří na normální výšku a váhu dětí od narození do 16 let. K posouzení růstu dítěte se používá antropometr a stadiometr. Pokud dítě špatně přibírá, hubne, po narození špatně a málo přibírá nebo má silnou podváhu, rozhodně byste se měli poradit s pediatrem nebo pediatrem. Nadváha je také patologií. Není potřeba miminko překrmovat, ať už kojené nebo kojené z láhve.

Zajímavé:  Jak se něco naučit za pouhých 24 hodin.

Jak správně vyzkoušet a změřit výšku dítěte? Antropometr a stadiometr

Aby určil výšku dítěte, lékař ho požádá, aby stál přesně v pozoru a otočil pravé rameno směrem k vyšetřujícímu. Antropometr je umístěn před dítětem ve svislé poloze. Lištu se stupnicí lze držet pravou rukou, levou rukou lze pohybovat měřícím pravítkem. Hodnota indikátoru je definována jako hodnota, která se nachází na horním okraji měřícího pravítka antropometru. Velikost růstu může kolísat v rozmezí 1 mm. Pamatujte, že růst ráno je o něco větší než růst večer.

Při použití k určení výšky dítěte pomocí stadiometru se měření provádějí velmi jednoduše. Dítě je požádáno, aby se postavilo na plošinu stadiometru a přitom se přitisklo zády ke stojanu s dělicí stupnicí. Dítě by se mělo dotknout pultu zadní částí hlavy, oblastí mezi lopatkami, hýžděmi (hýžděmi) a zadní částí hlavy pultu. Měřicí deska musí být spuštěna dolů k hlavě studovaného dítěte.

Pokud potřebujete změřit délku malého dítěte, pak existují stadiometry pro kojence, ve kterých lze měřit výšku vleže. Pro měření výšky vsedě můžete také použít antropometr a stadiometr.

Jak správně vážit dítě, jak se určuje váha a tělesná hmotnost dítěte?

Tělesná hmotnost dítěte se určuje pomocí speciálních vah. Existují pohárové váhy a elektrické váhy. U dětí prvního roku života se používají speciální váhy. Měření lze provádět vleže nebo vsedě. U starších dětí lze měření provádět ve stoje. Kdy je správné měřit váhu dítěte? V ideálním případě by se tělesná hmotnost měla měřit ráno po vyprázdnění střev a močového měchýře před jídlem.

Jaká je normální výška a váha dítěte? Jak provést kalkulaci?

Normálně se výška a váha dítěte počítá a hodnotí pomocí různých metod: metodou centilových tabulek, metodou vzorců, parametrickou metodou. Indexová metoda umožňuje určit, zda je poměr ukazatelů fyzického vývoje u dětí normální. A tak nejjednodušším způsobem je metoda vzorce. Tomu se nyní budeme věnovat podrobněji. Každá maminka by si měla pořídit elektronickou váhu, aby mohla své miminko často vážit.

Zajímavé:  Export odběrů ze složky Google Reader.

Vzorcová metoda pro stanovení hmotnosti, vzorec, měřítko, graf hmotnosti

Jestliže miminko od 1 do 6 měsíců, pak lze tělesnou hmotnost kojence určit podle vzorce:

kde MTR je tělesná hmotnost při narození, hmotnost donošeného nebo předčasně narozeného dítěte
M je počet měsíců dítěte (od 1 do 6).

Тtabulka, normální váha od 1 do 6 měsíců, v závislosti na porodní váze (BW)

MTR 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
2000 2800 3600 4400 5200 6000 6800
2100 2900 3700 4500 5300 6100 6900
2200 3000 3800 4600 5400 6200 7000
2300 3100 3900 4700 5500 6300 7100
2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200
2500 3300 4100 4900 5700 6500 7300
2600 3400 4200 5000 5800 6600 7400
2700 3500 4300 5100 5900 6700 7500
2800 3600 4400 5200 6000 6800 7600
2900 3700 4500 5300 6100 6900 7700
3000 3800 4600 5400 6200 7000 7800
3100 3900 4700 5500 6300 7100 7900
3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
3300 4100 4900 5700 6500 7300 8100
3400 4200 5000 5800 6600 7400 8200
3500 4300 5100 5900 6700 7500 8300
3600 4400 5200 6000 6800 7600 8400
3700 4500 5300 6100 6900 7700 8500
3800 4600 5400 6200 7000 7800 8600
3900 4700 5500 6300 7100 7900 8700
4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800
4100 4900 5700 6500 7300 8100 8900
4200 5000 5800 6600 7400 8200 9000
4300 5100 5900 6700 7500 8300 9100
4400 5200 6000 6800 7600 8400 9200
4500 5300 6100 6900 7700 8500 9300
4600 5400 6200 7000 7800 8600 9400
4700 5500 6300 7100 7900 8700 9500

Zajímavé:  Jak zjistit, zda máte nízkou emoční inteligenci a co s tím dělat.

Jestliže dítě od 7 měsíců do 12 měsíců, pak můžete použít vzorec:

5800 + 400 x M,
kde M je počet měsíců života dítěte.

Normálně se váha dítěte může lišit od uvedených hodnot o 500 gramů plus nebo mínus. To znamená, že k získaným hodnotám ± 500 g. Váha ročního miminka závisí na výživě během roku, dědičných faktorech, prodělaných nemocech.

Тtabulka, normální váha od 7 do 12 měsíců

MRI 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 měsíců
2000 7200 7600 8000 8400 8800 9200
2100 7300 7700 8100 8500 8900 9300
2200 7400 7800 8200 8600 9000 9400
2300 7500 7900 8300 8700 9100 9500
2400 7600 8000 8400 8800 9200 9600
2500 7700 8100 8500 8900 9300 9700
2600 7800 8200 8600 9000 9400 9800
2700 7900 8300 8700 9100 9500 9900
2800 8000 8400 8800 9200 9600 10000
2900 8100 8500 8900 9300 9700 10100
3000 8200 8600 9000 9400 9800 10200
3100 8300 8700 9100 9500 9900 10300
3200 8400 8800 9200 9600 10000 10400
3300 8500 8900 9300 9700 10100 10500
3400 8600 9000 9400 9800 10200 10600
3500 8700 9100 9500 9900 10300 10700
3600 8800 9200 9600 10000 10400 10800
3700 8900 9300 9700 10100 10500 10900
3800 9000 9400 9800 10200 10600 11000
3900 9100 9500 9900 10300 10700 11100
4000 9200 9600 10000 10400 10800 11200
4100 9300 9700 10100 10500 10900 11300
4200 9400 9800 10200 10600 11000 11400
4300 9500 9900 10300 10700 11100 11500
4400 9600 10000 10400 10800 11200 11600
4500 9700 10100 10500 10900 11300 11700
4600 9800 10200 10600 11000 11400 11800
4700 9900 10300 10700 11100 11500 11900

Zajímavé:  Co dělat, když prarodiče zkazí dítě, ale rodiče jsou proti.

U dětí po jednom roce od roku 1 do roku 4 K určení hmotnosti v kilogramech se používá následující vzorec.

2 x L + 9,
kde L je počet let života dítěte.

Jaké koridory z čísel uvedených v tabulce existují v medicíně a pediatrii? Normálně se váha dítěte může lišit od uvedených hodnot o 1000 gramů plus nebo mínus. To znamená, že k získaným hodnotám ± 1 kg.

Děti od 5 do 12 let K určení normální hmotnosti můžete použít vzorec:

3 x L + 4,
kde L je počet let života dítěte.

Normálně se váha dítěte může lišit od uvedených hodnot o 4 kg, plus nebo mínus. To znamená, že k získaným číslům ± 4 kg.

Děti od 13 do 16 let K určení normální hmotnosti můžete použít vzorec:

5 x L – 20,
kde L je počet let života dítěte.

Normálně se váha dítěte může lišit od uvedených hodnot o 4 kg, plus nebo mínus. To znamená, že k získaným číslům ± 4 kg.

Nyní přejdeme k normálnímu růstu.

Vzorcová metoda pro určení výšky, růstový vzorec

Děti od 1 měsíce do 6 měsíců Normální růst je velmi snadné a jednoduché určit.

3 M + RR,
kde M je počet měsíců života dítěte,
PP – výška při narození.

Pokud dítě od 7 měsíců do 12 měsíců, pak můžete použít vzorec:

M+64,
kde M je počet měsíců života dítěte.

Normálně se váha dítěte může lišit o 2 cm, plus nebo mínus, od uvedených hodnot. To znamená, že k získaným údajům ± 2 cm.

U starších dětí od 2 roku do 8 let K určení výšky v centimetrech se používá následující vzorec.

7 x L + 74,
kde L je počet let života dítěte.

Normálně se váha dítěte může lišit o 3 cm, plus nebo mínus, od uvedených hodnot. To znamená, že k získaným údajům ± 3 cm.

Zajímavé:  Jak posílit signál Wi-Fi pomocí starého routeru.

U starších dětí od 9 roku do 16 let K určení výšky v centimetrech se používá následující vzorec.

5 x L + 90,
kde L je počet let života dítěte.

Normálně se váha dítěte může lišit o 4 cm, plus nebo mínus, od uvedených hodnot. To znamená, že k získaným údajům ± 4 cm.

Pomocí vzorců poskytovaných Sarklinik je snadné vypočítat normální váhu a výšku každého dítěte v jakémkoli věku, ale pokud je pro vás obtížné to udělat sami, pomůžeme vám. Níže jsou uvedeny příklady výpočtů pro děti různého věku, normální výšky a hmotnosti (hmotnosti) (tabulka).

Dítě 1 měsíc, výška a váha, normální výška a váha pro 1 měsíčního chlapce nebo dívku, 4 měsíční dítě (XNUMX týdny)

K výpočtu nepotřebujete kalkulačku. Pokud je například tělesná hmotnost chlapce při narození 3500 g a jeho výška je 53 cm, pak by po 1 měsíci měly být následující ukazatele normální.

Výška 56 cm, váha 4300 g.

Pokud je porodní hmotnost dívky 3000 gramů a její výška je 49 cm, pak by po 1 měsíci měly být následující ukazatele normální.

Výška 52 cm, váha 3800 g.

Dítě 2 měsíce, výška a váha, normální výška a váha pro chlapce, dívky ve 2 měsících

Pokud je například tělesná hmotnost chlapce při narození 3600 g a jeho výška je 52 cm, pak by po 2 měsících měly být následující ukazatele normální.

Výška 58 cm, váha 5200 g.

Pokud je hmotnost dívky při narození 2900 gramů a její výška je 48 cm, pak by po 2 měsících měly být následující ukazatele normální.

Výška 54 cm, váha 3800 g.

Pokud si sami nemůžete spočítat normální váhu a výšku svého dítěte online, zeptejte se lékaře zcela zdarma a do 3 dnů dostanete odpověď nejen na to, jaký by měl být normální vývoj dítěte, ale také jak zjistit poměr výšky a hmotnosti , proč nepřibývá, co dělat v různých situacích, je lepší léčit nemoci, proč dítě nepřibírá, kam jít na různé nemoci, jak zjistit průměrnou váhu dítěte , jaké diagnostické metody použít v konkrétních případech, jak může dítě snadno a rychle přibrat na váze, jakými mléčnými přípravky ho krmit. Sarklinický lékař se vám pokusí pomoci. Uveďte co nejúplněji všechny stížnosti a problémy, které vás trápí.

Zajímavé:  Jak pořídit nejlepší panoramatickou fotografii.

Při použití tohoto článku je vyžadován aktivní hypertextový odkaz na web sarclinic.ru! Text: ® SARCLINIC | Sarclinic.com Sarсlinic.ru Foto: © marchibas / Fotobanka Photogenica / photogenica.ru Osoby zobrazené na fotografii jsou modelky, netrpí popsanými nemocemi a/nebo jsou vyloučeny všechny náhody.

Přihlaste se na konzultaci. Existují kontraindikace. Je nutná odborná konzultace.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button