News

Co dělat, když balíček dorazí s vadami

Práva spotřebitele v případě ztráty nebo poškození zásilky provozovatelem pošty

Poštovní služby jsou mezi spotřebiteli dodnes žádané a často se těšíme, až obdržíme cenný balík. Bohužel útrpné čekání je někdy zastíněno přijetím poškozeného balíčku nebo jeho úplnou ztrátou.

Mnoho spotřebitelů se setkalo se situací, kdy došlo ke ztrátě nebo poškození balíčku. Málokdo však ví, jak se za těchto okolností zachovat.

Poštovní služby jsou poskytovány na smluvním základě. Skutečností uzavření smlouvy o poskytování komunikačních služeb mezi spotřebitelem a provozovatelem pošty je účtenka, šek nebo jiný doklad vystavený provozovatelem poštovních služeb.

Kvalita poštovních služeb musí odpovídat stanoveným standardům a také informacím poskytovaným poštovními operátory o podmínkách poskytování těchto služeb. Poštovní operátoři jsou povinni zajistit bezpečnost poštovních zásilek a peněžních prostředků přijatých od uživatelů poštovních služeb. (články 16, 20 federálního zákona ze dne 17.07.1999. července 176 N XNUMX-FZ „o poštovních službách“).

Je-li při otevírání zásilky zjištěn nedostatek příloh nebo částečné nebo i úplné poškození přiloženého balíku, musí pracovník pošty sepsat protokol o otevření poštovních zásilek. Vedoucí pošty to musí podepsat. Svůj podpis zanechává i zaměstnanec pošty a adresát. Tento úkon obsahuje podrobný popis vnějšího stavu zásilky, přesnou hmotnost a seznam věcí nalezených při kontrole přílohy. Zákon slouží jako základ pro náhradu škody způsobené v souvislosti s poškozením zásilky.

Ztráty způsobené při poskytování poštovních služeb hradí provozovatel pošty v následujících částkách (článek 34 federálního zákona ze dne 17.07.1999. července 176 N XNUMX-FZ „o poštovních službách“):

Zajímavé:  Nejpodrobnější srovnání Telegram, Viber a WhatsApp.

– při ztrátě nebo znehodnocení (poškození) poštovní zásilky s deklarovanou hodnotou – ve výši deklarované hodnoty a výši tarifního poplatku, s výjimkou tarifního poplatku za deklarovanou hodnotu;

– při ztrátě nebo znehodnocení (poškození) části přílohy poštovní zásilky s deklarovanou hodnotou při jejím odeslání se soupisem přílohy – ve výši deklarované hodnoty chybějící nebo poškozené (poškozené) části přílohy, uvedené odesílatelem v inventáři;

– při ztrátě nebo znehodnocení (poškození) části přílohy poštovní zásilky s deklarovanou hodnotou při odeslání bez soupisu přílohy – ve výši části deklarované hodnoty poštovní zásilky, stanovené v poměru k poměr hmotnosti chybějící nebo poškozené (poškozené) části přílohy k hmotnosti zaslané přílohy (bez hmotnosti poštovních obálek);

– v případě nezaplacení (neprovedení) poštovního převodu peněz – ve výši převodu a výši tarifní odměny;

– v případě ztráty nebo poškození (poškození) jiných doporučených poštovních zásilek – dvojnásobek výše tarifního poplatku;

– v případě ztráty nebo poškození (poškození) části jejich investice – ve výši tarifní odměny.

Pro řešení situace v souvislosti s nekvalitními poštovními službami je povinností spotřebitele dodržet reklamační řád vůči poskytovateli poštovních služeb.

Reklamace v souvislosti s nedoručením, pozdním doručením, poškozením nebo ztrátou poštovní zásilky nebo nezaplacením převedených peněžních prostředků se uplatňují do šesti měsíců ode dne podání poštovní zásilky nebo poštovního převodu peněz (článek 37 spolkového zákona). ze dne 17.07.1999. července 176 N XNUMX-FZ „O poštovním provozu“).

Písemné odpovědi na stížnosti musí být poskytnuty v následujících lhůtách:

– pro reklamace poštovních zásilek a poštovní převody peněžních prostředků odeslaných (převáděných) v rámci jednoho místa – do pěti dnů;

– pro reklamace všech ostatních poštovních zásilek a poštovní převody peněz – do třiceti dnů.

Zajímavé:  Jak se vyhnout nepříjemné otázce: 8 strategií s příklady.

Pro další rady se můžete obrátit na odborné oddělení v oblasti ochrany spotřebitelských práv pobočky v jižním Jekatěrinburgu Federálního rozpočtového ústavu zdravotnictví „Centrum pro hygienu a epidemiologii v regionu Sverdlovsk“.

Kontaktní údaje podle území:

— Jekatěrinburg, tel. (343) 266-54-97;

— Aramil, tel. (343) 385-32-81;

— Polevskoy, tel. (34350) 4-21-68;

— Sysert, telefon (34374) 6-51-51.

  • Datum zveřejnění: 13.11.2023
  • Datum poslední změny: 13.11.2023

Co dělat, když je balíček poškozen

V současné době nejsou poštovní služby pro občany o nic méně relevantní, a to i z důvodu rozvoje trhu online nakupování. Při výběru společnosti pro doručování korespondence (dopisů) nebo balíků spotřebitelé doufají, že pošta bude adresátem přijata v pořádku a v pořádku.

Zároveň se často vyskytují případy, kdy jsou při převzetí zásilky na poště zjištěny různé nedostatky: poškození, rozdíly v hmotnosti zásilky.

Jak má spotřebitel postupovat, pokud je při převzetí poštovní zásilky zjištěno poškození obalu nebo rozdíl v hmotnosti zásilky?

· Poškozenou zásilku je nutné otevřít za přítomnosti pracovníka telekomunikačního operátora.

· Pokud je při otevření zásilky zjištěno poškození nebo nedostatek zásilky, musí pracovník telekomunikačního operátora sepsat protokol.

Varování! Jedno vyhotovení aktu musí být vydáno spotřebiteli (adresátovi).

Zákon slouží jako podklad pro podání žaloby na náhradu škody způsobené v souvislosti s poškozením zásilky.

Pokud se při kontrole obsahu zásilky ukáže, že je neporušená, není třeba vypracovávat protokol.

Pamatuj! Pokud spotřebitel při převzetí poštovní zásilky odmítl balíček otevřít a zásilku prohlédnout, je v budoucnu téměř nemožné uplatnit u provozovatele pošty nárok na náhradu škody v souvislosti s poškozením zásilky.

Jaký je postup při reklamaci kvality poštovních služeb?

Reklamace poškození nebo rozdílů v hmotnosti zásilky se uplatňuje do šesti měsíců ode dne doručení poštovní zásilky.

Zajímavé:  Jak uspokojit ženu v posteli.

Reklamace musí být podána písemně, ke které je třeba přiložit kopii smlouvy o poskytování poštovních služeb a v případě uplatnění nároku na náhradu škody údaj o výši způsobené škody.

Provozovatel pošty je povinen reklamaci posoudit a písemně odpovědět v následující lhůtě:

– pro reklamace balíků zasílaných v rámci jedné lokality, – do pěti dnů;

– v ostatních případech – během dvou měsíců.

Pokud provozovatel pošty odmítne reklamaci uspokojit, má uživatel poštovních služeb právo podat žalobu u soudu.

Informace připravilo Konzultační centrum
FBUZ „Centrum hygieny a epidemiologie na území Krasnojarska“

pomocí materiálů od SPS Consultant Plus

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button